Etkili İletişim | Motivasyon Atölyesi

İletişim

İletişim

İletişim

Sosyal bir varlık olan insan yaşamını etkili bir şekilde sürdürebilmek için iletişim kurmanın her zaman bir yolunu bulmuştur. Çünkü iletişim; insanın kendini, duygu ve düşüncesini, gereksinimlerini anlatma ve başkalarını anlama yoludur. 

Etkili iletişim kurabilmek bizi toplumda var eder. Çoğu insan hayatının bazı dönemlerinde çevresindeki aile ve arkadaşlarının veyahut iş yaşamındaki arkadaş ve yöneticilerinin onu sürekli yanlış anladığından ve kendini doğru ifade edemediğinden yakınıp dururlar. 

İletişimde uzman kişiler bulundukları ortamda olağan bir şekilde topluluk oluşturabilirler. Çünkü hem dinlemeyi hem de kendisini dinletmeyi iyi bilirler. Etkili iletişim sağlamak için iletişim teknik ve becerilerini eğitim alarak öğrenmenin ve öz güven geliştirici etkinliklerde bulunmanın önemi büyüktür.

Sözlü İletişim

Sözlü iletişim de konuşmaktan çok dinlemenin önemine de vurgu yapmalıyız. Karşımızda muhatap aldığımız insanın önce ne anlatmak istediğiyle ilgilenmeli daha sonra onu anladığımı belli edecek şekilde jest ve mimiklerimizi kullanmalı ardından karşılıklı iletişime geçersek daha sağlıklı bir yol izlemiş oluruz. Çünkü insan anlaşılmak ister.

Etkili iletişim konusunu ele almışken empatik dinleme tekniğinden bahsetmeden geçemeyiz. Nedir peki empatik dinleme? Birçok tanımıyla karşılaşmanız mümkün fakat ‘’on ikiden vurmak’’ deyimiyle tamamen örtüşen tanım şu şekildedir;  ‘Can kulağı ile dinlemek’  yüreğimizin, gönlümüzün kulağıdır ve anlamak için dinlediğimizi belirtir.  

  • Sen Basamağı;Senin sorunların karşısında sen ne düşünüyor ve ne hissediyorsun.      
  • Ben Basamağı; Senin sorunların karşısında ben ne düşünüyor ve hissediyorum. 
  • Onlar Basamağı; Senin sorunların karşısında onlar(toplum) ne düşünüyor ve hissediyor.

Peki bu basamaklardan hangisine adımımızı atmalıyız sizce? 

Ben Basamağı: Egonun var olduğu bir süreçtir. Bu basamakta tepki veren kişi ben merkezcidir. Kendisine sorunu anlatan kişinin duygu ve düşüncelerine eğilmek yerine sorun sahibini eleştirir, ona akıl verir, bazen de kişiyi kendi sorunuyla baş başa bırakıp kendinden söz etmeye başlar.

Onlar Basamağı: Bu basamakta tepki veren kişi karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorun üzerinde düşünmez, sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez; bu soruna ilişkin kendi düşünce ve duygularından söz sen basamağında etmez. Sağlıksız bir iletişim olması kaçınılmazdır.

Sen Basamağı: Bu basamakta tepki veren kişi iletişim kurduğu kişinin rolüne girer. Olaylara o kişinin penceresinden bakar. Yani kendisine iletilen sorun karşısında toplumun ya da kendisinin düşüncelerini dile getirmez, doğrudan doğruya karşısındaki kişinin duyguları ve düşünceleri üzerinde odaklanarak o kişinin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışır.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Paylaş