İletişim Teknikleri Eğitimi | Motivasyon Atölyesi

İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim Teknikleri Eğitimi

KVKK politikasını okudum kabul ediyorum.


İletişim teknikleri eğitimi programında amaç işletmelerin ekip üyeleri arasında yaşanan iletişimden kaynaklı aksaklıkları gidermek ve iletişimden kaynaklı gelir ve zaman kaybını önlemektir.

Günlük yaşamımızda oldukça önemli olmakla birlikte iletişim bir işletmede olmazsa olmaz bir araçtır. İletişimi sağlıklı olan işletmeler diğerlerine göre daha aktif ve daha sağlıklı işlemektedir.

İletişim teknikleri eğitimi başlangıcından sonuna kadar uygulamalı olarak işlemektedir. Katılımcıların uygulamalara birebir katılmaları amaçlanır.

İletişim Teknikleri Eğitimi içeriğinde neler var?

 • İletişim nedir ve ne değildir
 • İletişim sitilleri
 • Dinleme ve geri bildirim
 • Zor insanlarla iletişim nasıl kurulur
 • İletişimde kültürler arası farklar
 • Karşımızdaki insanın zihin haritasını anlama
 • Karşımızdaki insanın algısını nasıl yönetiriz
 • Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
 • Empati kurabilmek
 • Hoşgörülü ve ön yargısız olmak,
 • Eleştirilere karşı açık olmak,
 • Beden dili, göz kontağı, hitap
 • Sesin etkin kullanımı
 • Temsil sistemleri
 • Göz erişim uçları
 • İletişimde beden dili
 • İletişimde kelimelerin yeri
 • Vurgu ve tonlamalar
 • Empatik İletişimin Önemi
 • İletişimde Çözüm Odaklı Yaklaşım

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Teknikleri Eğitimi Programının Amacı ve Faydaları

  • Dil kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisinin geliştirilmesi,
  • Kişilerin kendilerini daha etkin ifade edebilmesini sağlamak,
  • Topluluk önünde konuşurken sıkılmadan daha canlı ve etkileyici konuşma becerisini kazandırmak,
  • Konuşmanın durumuna göre ses tonlamaları ve tınının sağlıklı çıkartılabilmesi,
  • Empatik dinleme ile doğru algılama ve doğru anlaşılma becerisinin kazandırılması,
  • Konuşurken beden dilinin daha etkin kullanımı (jest ve mimiklerin etkin kullanımı)
  • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar,
  • Doğru ses ve nefes çalışmaları ile sesin doğru kullanımı,
  • Süre, tonlama, ulama, vurgu ve ezgilerin doğru kullanımı,
  • Doğaçlama,
  • Hitabet sanatı,
  • Sesin iniş ve çıkışlarının (kreşendo – de kreşendo )kontrollü bir şekilde uygulanmasını sağlamak

Eğitim işletmenin ihtiyacına ve zaman kavramına göre günlere dağıtılarak da uygulanabilmektedir.

 • Eğitim Süresi: 32 Saat
 • Eğitim Şekli  : Sınıf Eğitim
 • Sertifika  : Uluslararası Geçerli
 • Ders Kitabı  : 75 Sayfa

 

 

Sizi Arayalım

KVKK politikasını okudum kabul ediyorum.

AKREDİTASYONLARIMIZ