Şartlar ve Koşullar | Motivasyon Atölyesi

Şartlar ve Koşullar

İptal & İade Koşulları

Kursiyer/veli Özel Öğretim Kurumları Kanununda Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmenliğinde (11 Şubat 2009 tarih ve 27138 sayılı) ücretlerin iadesi ile ilgili 1. Maddede belirlenen şartların dışındaki bir nedenle öğrencinin öğretimine son vermesi halinde belirlenen tüm bedeli bu teslimat ve iade şartları dahilinde ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

Madde 1

Ücretlerin iadesi

(1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;

  • a) Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli,
  • b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
  • c) Kurumun kapanması,
  • d) Kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi,
  • e) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,
  • f) Kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı, diğer kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara, ödemiş oldukları ücretin yüzde sekseni iade edilir.

(4) Eğitim-öğretim başladıktan bir ay sonra ayrılanlardan bir aylık ücreti alınır, ücretin geri kalan kısmı iade edilir.

Madde 2

Kursiyer/Veli eğitim kurumunca belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır.

Madde 3

Kursiyer/Veli kayıt olduğu sertifika programı için kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Eğitim kurumuna aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Kursiyer/Veli, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Eğitim kurumuna aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Eğitim kurumuna’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Madde 4

Kursiyer/Veli tarafından iki ve değişmez bir parçası olan kayıt kabul formundaki adreslerde, telefon numaralarında bir değişiklik olması halinde bu değişikliğin meydana gelmesinden üç iş günü içinde kuruma bildirecek, eğer bu bildirim gerçekleşmezse bu adreslere yapılan tüm bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını şimdiden beyan kabul ve taahhüt eder.