Takım Koçluğu | Motivasyon Atölyesi

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu

KVKK politikasını okudum kabul ediyorum.


Takım Koçluğu ve Farkındalık

Takım koçluğu hizmeti belirli bir amaç için kurulan takıma yönelik performans arttırıcı çalışmaları kapsayan süreç odaklı bir grup çalışmasıdır. Hizmetin amacı takımın performansını arttırmak ve projeden alınabilecek en yüksek verimi almaktır.

Program dâhilinde projenin başında bulunan kişinin liderliğini de geliştirici çalışmalar yapılır. Program projenin süresine bağlı olarak ortalama 3 ay sürmektedir.

Koçluk  yaklaşımı ile takımları bir hedefe doğru motivasyon ile harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlamak ve bu sanatı öğreterek takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirme amacı ile hazırlanmıştır.

 Hangi Alanları İçerir?

  • Kişisel ve takım vizyonu arasında uyumu sağlayarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek,
  • İşi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak
  • Bireyi takımın üyesi yapmaya yönelik dönüşümü sağlamak
  • Etkili koçluk becerileri ile gerçek liderlik ve takım sinerjisini harekete geçirmek
  • Etkin takımlar ve ilişkiler kurum bünyesinde performansı artırmanın anahtarıdır.

Takımı daha yüksek düzeyde bir performansa taşımak istiyorsanız, eğer iş ilişkisi “tıkandıysa” ya da bir anlaşmazlık söz konusuysa ve olağan çözümler işe yaramıyorsa, takım koçluğu süreci hedefinizi gerçekleştirmede sizi destekleyecek güçlü bir müdahaledir. Koç bu süreçte size yol yardımı sağlayacaktır.

 Takım Koçluğu sürecinde Sistem Yaklaşımı; Kişilerin ilişkilerine odaklanmaktan ziyade kişiler arası ilişkiye odaklanarak takım ve ortaklıklara koçlukta sistem tabanlı bir yaklaşım benimser. Bu yaklaşımda ilişkinin sesini ya da takımı dinleyip kim kime ne yapıyor dan çok, sistemde yapılmaya çalışılanın ne olduğuna yoğunlaşıyoruz.

Takım ve ortaklarla ilişkilerine yönelik bilinçli ve istekli olmaları, liderlik yetkinliğini geliştirmeleri, etkin takım iletişimi için beceri geliştirmeleri, çatışmaları çözmeleri ve net  bir vizyon belirlemeleri ve yön çizmeleri için birlikte çalışıyoruz.

 Neden Takım koçluğu Hizmetini Almalıyız?

  • Departmanlar arasındaki anlayış ve işbirliğinin arttırılması için
  • İş gücünün arttırılması için
  • Takım ruhunun aşılanması için
  • Varsa takım içinde çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi için
  • Sistemde olup bitene karşı farkındalık geliştirme, yanıt verme becerilerinin gelişimi için,
  • Çözüme ve sonuçlara en doğru ve hızlı bir biçimde götüren yapıcı çatışma becerilerinin geliştirilmesi için
  • Sürdürebilir ve sistemi kapsayan iletişim ve ilişkilerde iyileştirme sağlanması için,
  • Çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen olumluluk artışı için

Takım koçluğu sonrasında takımın motivasyonu ve işe / takıma / şirkete olan bağlılığı artar. Her bir takım üyesi ortak amaçlarının ve değerlerinin farkına varır; projelerini, hedeflerini gerçekleştirmek için motive olmuş şekilde ve üretkenliğin artması konusunda birbirlerinden destek alır.

Her takım üyesi karşısındaki rakip olarak değil planlı olarak harekete geçmek için stratejik ortak olarak görür.

Sizi Arayalım

KVKK politikasını okudum kabul ediyorum.