Her Çalışan Bir Müşteridir | Motivasyon Atölyesi

Her Çalışan Bir Müşteridir

Her Çalışan Bir Müşteridir

Her Çalışan Bir Müşteridir

Hizmet sektörü başta olmak üzere hemen hemen her sektörde çalışan kişiler aynı zamanda birer potansiyel müşteridir. Bununla birlikte özellikle hizmet sektöründe çalışan bireylerin diğer insanlara dokunma oranı oldukça yüksektir. Hal böyle olunca da çalışan memnuniyeti ön plana çıkmaktadır.

Araştırmalara göre çalıştığı işletmede değer gören, saygı duyulan, fikirlerine önem verilen ve de hak ettiği ücreti alan kişilerin sunduğu hizmet kalitesinin son derece etkileyici ve göz doldurucu olduğu gözlenmiştir. Bunun başlıca sebepleri arasında değer görmek, saygı duyulmak, düşüncelerinin önemsenmesi, gelecek vizyonunun oluşması ve de yaptığı işe göre piyasa dengesinde ve tatmin edici bir ücret alması gelmektedir. Elbette ki sadece bunlarla sınırlı değildir. İşletme dinamikleri kurumsal kimlik ve organizasyon şemasının profesyonel işleyişi de bir çalışanın motivasyonunu arttırıcı durumlara destekleyici unsurları içermektedir.

Dünya geneline baktığımızda kuşaklar arası farklılıklar çatışmayı da beraberinde getirmektedir. İşveren koltuğunda oturan orta kuşak olarak tabir ettiğimiz X kuşağı Y kuşağını kısmen anlasa da Z ve Alfa kuşaklarını tam manası ile anlayabilmiş değildir. Araştırmaların genişlemesi, yapay zekâ gerçeğinin artık hemen hemen toplumun her bireyinin tarafından biliniyor olması ve buna yönelik teknolojik çalışmaların yapılması bu kuşaklar arası ayrımı son derece gün yüzüne çıkarmaktadır. Hal böyle olunca da anlaşılmadığını düşünen genç bireyler daha çok bireysel işlere ve kolay yoldan para kazanma durumlarına eğilim göstermektedir.

X kuşağındaki bir yatırımcı kurmuş olduğu işte daha önce çok sayıda ekip üyesi bulabiliyorken şu an kalifiye personel bulamamaktan ve insanların iş beğenmediğinden şikâyet eder durur. Bunun sebeplerini fazlasıyla sıralayabilir ve farklı çözüm yolları üzerine konuşabiliriz ancak biz farklı bir bakış açısı ile değerlendirip sadece mevcuttaki durumumuza bir göz atalım. Sektöre yetişen ve bu işi yapmak isteyen bir Y veya Z kuşağını ele alacak olursak; hayata bakış açısı, hayat amacı ve değerleri üzerine uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirmemiz gerekecektir. Çünkü dünya değişiyor ve ihtiyaç sıralamaları da buna bağlı olarak değişmektedir. Bugün hemen hemen her mecrada globalleşme seyahat ağlarının genişlemesi ve ulaşım imkanlarının son derece ulaşılabilir olmasından kaynaklı beklentiler, amaçlar ve iş yapış şekillerimizde değişime uğramaktadır.

Gelişen toplumlarda ön plana çıkan farkındalık, refah düzeyi, yaşam standartlarının artması ve bunun herkes tarafından biliniyor olması da çalışma hayatına bakış açımızı değiştirmemize son derece etki etmektedir. Dünya her zaman bir alışveriş düzeni üzerinde devam etmektedir. Dolayısı ile her birey çalışan olduğu kadar aynı zamanda da birer müşteridir. Eski çağlarda paranın icat edilmesinden önce alışverişler karşılıklı ürün değişimleri ile yapılırken şimdi kripto paralar, meta düzeyler şeklinde sanal ortamlarda gerçekleşmektedir.

Paranın araç olarak değerlendirildiği, insan ilişkilerine önem verilen, aidiyet duygusunun fazlasıyla vurgulandığı ve liyakat esaslarına göre seçme, yerleştirme ve sürdürülebilirlik sağlanan bir işletmede başarı kaçınılmaz hale gelmektedir. Alım gücü yüksek, refah düzeyi gelişmiş ve geçim derdinden ari sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürebilen bir insan hem kendi hayatına hem de iş yerine son derece katma değer katarak başarılı işler ortaya koyabilmektedir. İşverenlerin unutmaması gereken en önemli şey ‘’Her çalışan bir müşteridir’’.

Paylaş