Kişisel Gelişim Gerçeği | Motivasyon Atölyesi

Kişisel Gelişim Gerçeği

Kişisel Gelişim Gerçeği

Kişisel Gelişim Gerçeği

Herakleitos der ki; "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." İçinde bulunduğumuz dünya sürekli değişmektedir. Bu durumda insanın değişmesi kaçınılmazdır.

İnsandaki değişim; yaşadığımız çevreden, bulunduğumuz sosyal yapıdan, okuduğumuz kitaplardan, izlediğimiz filmlerden, gezdiğimiz yerlerden, hayatımıza aldığımız insanlardan ve daha birçok kanaldan gelir. Bu değişimler istemsizce, bilinçsizce gelişir.

Kişisel Gelişim De Bir Değişimdir

Kişisel gelişim, rutinden farklı olarak bireyin bilinçli olarak yaptığı, kendini bulunduğu konumdan daha iyiye götürmek için gerçekleştirdiği çabaların sonucudur. 

Kişisel gelişim isteği insanın şu anki hal ve durumunu yeterli bulmaması ya da daha iyisini olabileceğini düşünmesi, hissetmesi ve istemesiyle başlar. Kişi, kendini biraz daha öteye taşımak ister. Bundan sonra ilk iş kişinin mevcut konumunu bilmesi ve kendini tanımasıdır.

Kendini tanıyan insan ancak kendini gerçekleştirebilir. Bu süreç ise epey zorludur. İnsanın karşısındakini tanıması, kendini tanımasından daha kolaydır.

Kişisel gelişimin temeli insanın kendisini tanımasıdır, tanımak öğrenme gereksinimini doğurur, öğrenme ve düşünce gücü ile farkında olmadığınız yetenek ve yaratıcılığınız ortaya çıkar, ne olduğunuz ortaya çıkar, neler yapabileceğiniz ortaya çıkar. İşte kişinin süreci aslında bundan sonra başlar.

Kendinizi Tanıyın!

Kendini tanımak; neyi sevip neyi sevmediğini bilmek, güçlü ve zayıf yönlerini görebilmek, kendi sınırlılıklarını ve yapabileceklerini bilmek, rolünün ve sorumluluklarının farkında olabilmektir. Kişisel gelişim bireyin kendini tanıması ve sosyal yaşamını istediği gibi dizayn etmesi dışında iş ve kariyer ile ilgili unsurları da etkiler.

İnsanın içindeki sınırsız gücün farkına varabilmesi, var olan potansiyelinin neler olduğunun bilinmesi kişisel gelişimin içine girer. Daha sonra bireyin kendi karakterinde nelerin yer aldığını tespit edip o alana yönelmesi gerekir.

Kişisel Gelişimin Alt Alanları Bulunur

Kişisel gelişim kendi içinde oldukça farklı ve çeşitli konuları bünyesinde toplayan bir alandır. Bu alanlar arasında genel olarak yönetim, motivasyon, sağlıklı yaşam, stres, öğrenme, hızlı okuma, iletişim, NLP (Beyin Dili Programlama), koçluk, hafıza, düşünce, zeka ve diğer iletişimsel konular sayılabilir.

Ülkemizde kitapçıların birçok rafında kişisel gelişim kitaplarını görmek mümkün. Bilgi toplumunun gereği olarak bu durum, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada giderek artan bir eğilimin göstergesidir. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de birçok insan kaynakları ve eğitim danışmanlık şirketleri bu alanda çeşitli eğitim programları düzenlemektedir.

Kişisel gelişim eğilimleri iş hayatının yanı sıra öğrencilik hayatında da kendini çeşitli kulüp ya da bölüm etkinliği olarak faaliyet göstermektedir. Demem o ki kişisel gelişim farkındalığı her alanda ihtiyaç duyulan bir terimdir.

Eğitim Son Derece Önemli

Kişisel gelişimde de eğitimin çok büyük payı vardır. İnsanın ancak okuyarak ve bilgileri süzgecinden geçirerek kendini geliştirmesi mümkündür. Eğitimin her dalında kişisel gelişime mutlak önem verilmelidir. Formal eğitim ve informal eğitim kapsamında, hayatın her alanında değişime maruz kalıyor ve buna ayak uydurmak durumunda kalıyoruz. Gerekli eğitimlerin ışığında kendimizi geliştirmemiz, değişkenliğe ayak uydurmamız gerekir.

Kişisel gelişim, temelde sosyal bir varlık olan insanın, sahip olduğu bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bunlara her geçen gün yenilerinin eklenmesi sürecidir. Bundan dolayı kişisel gelişim kavramı bilinçli, istendik bir değişimi kapsamaktadır. Kişisel gelişim kavramının içerdiği ve ilgili olduğu konulara genel olarak bakıldığında, kişisel gelişimin, kendini gerçekleştirmeden farklı olarak insanın sürekli olarak gelişme içinde olmasını sağlayan en önemli bir süreç olmasıdır.


Önerilen Eğitimler

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Paylaş