Kurumsal Koçluk Bakışı İle Liderlik Modeli | Motivasyon Atölyesi

Kurumsal Koçluk Bakışı İle Liderlik Modeli

Kurumsal Koçluk Bakışı İle Liderlik Modeli

Kurumsal Koçluk Bakışı İle Liderlik Modeli

Kurum içinde koçluk kişisel koçluktan farklıdır. Kişi, bu denklemde hala ―kim üzerinde çalışıyor olsa da kurumlarda çalışanlar, müdürler ve yöneticiler de bir bütün olarak işlerin yürümesinden sorumlu oldukları ve aksi takdirde kimsenin işi olamayacağı için ―ne üzerinde çalışmak da aynı derecede önemlidir. Kurumsal koçluk kişisel gelişim ile ölçülebilir sonuçların üretimi arasında denge kuran bir davranış, bir eylemdir. Bu modülde size kurumlarda koçluk için gerekenlerle ilgili detaylı bir inceleme yerine genel bilgiler sunacağız. Modülün ―zeminini oluşturan ana öğelerden biri, Kurumsal Koçluk Bakışı İle Liderlik Modeli tarafından tanımlandığı üzere Internal Coach için Kurumsal Temel Yetkinliklerdir. Bu modülde bu yetkinliklere yer verilmiştir.

Bu öğeleri kontrol ederek mevcut deneyimlerinize göre yetkinlikleri nasıl uyguladığınız konusunda kendinize 1 ile 5 arasında puan vererek yetkinliklerinizi ölçümlemenizi öneririz.

1= Hiç değil ve 5= Bu sorunu ele alma konusunda kendime güvenirim.

Not: Temel Yetkinlikler Uluslararası Koçluk Federasyonunun mülkiyetidir ve bu bölümde modül içeriği değil referans noktası olarak listelenmişlerdir.

• Aşağıda modülün ana hatları yer almaktadır:

 1. Bir: ―Kurumsal Koçluğa karşın Kişisel Koçluk

 2. Temel farklılıklar nelerdir?

 3. Gereken yeni beceriler nelerdir?

 4. Aktarılabilen beceriler nelerdir?

 5. Hangi yeni kaynaklara ihtiyaç duyulur?

 6. Kurum içinde etkin bir koçluk için kim olmanız gerekir?

Modül için yönlendirmelerden bazılarını oluşturabilmek amacıyla aynı zamanda Kurumsal Temel Koçluk Yetkinlikleri denetim listesi sonuçlarınızı da inceleyeceğiz.

İki: ―Kime koçluk ediyorsunuz

Bir kurumda koçluk edebileceğiniz 3 ana insan grubuna odaklanıyoruz.

 1. Çalışanlar
 2. Müdürler
 3. Yöneticiler

Bu üç grup için koçluğu belirleyen temel etkenler; sorumluluk seviyesi, birimler arası hedef, gelişim zorluklarına karşılık bütünü etkileyen zorluklarla ve kurumun hedef ve vizyonlarıyla uyumlu olmalarına bağlıdır. Sorumluluk ve iş tanımlarıyla doğrudan ilişkili olarak her bir seviye farklı bir koçluk odağı gerektirmektedir. Bir CEO için geçerli olan uygulamalar orta seviye bir yönetici için geçerli olmayacağı gibi aynı durum tersi için de söz konusudur. Müdürler kariyerlerinde yükselme yolunda olsalar da farklı davranışlar sergiledikleri gibi farklı koçluk uygulamalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Örneğin:
CEO‘ların uygulayabileceği bazı değişimler:

 • Lider olmak yerine, Lider yaratıcı olmak

 • Vizyona sahip olmak yerine, Vizyonu iletmek/Aynı hizada olmak

 • Detaylara odaklanmak yerine, Büyük resmi görerek çalışmak Yöneticinin gerçekleştirmesi gereken değişimler:

 • Patron olmaktan, lider olmaya

 • İnsanları çalışan olarak görmekten, İnsanları şirketin aktif değeri olarak görmeye

 • Sahayı/bölgeyi korumaktan, iç gelişimle ilgili ilişkiler oluşturmaya

 • Kişilerin yöneticisi olmaktan, onlar için bir koç olmaya

 • Sonuçlardan sorumlu olmaktan, sorumluluk sahibi çalışanlar oluşturmaya

 • Sorum çözücü olmaktan, insanları çözümlerini yaratmaya teşvik etmeye

  Diğerlerinin güçlü yönlerini bulmak için çalışarak değer katar
  Aşağıda çalışanların kurum içinde karşılaştıkları zorluklarla ilgili bazı örnekler yer almaktadır:

"LİDER KOÇLAR"

İdari yönetim kapasitesine sahip Kişilere koçluk edeceğiniz için kurumlarda ―değişim yerine temel koçluk zorluklarına odaklanacağız.

Liderlikte yoldan sapmanın temel nedenlerini inceleyeceğiz. Geçmiş derslerinizde görmüş olduğunuz ve Aşağıda bahsi geçen, becerileri kullanmanız beklenecektir:

 • Güçlü gözlemler

 • Doğruları söylemek

  • Oyun/Eğlence

• Talep etmek Odaklanma vb.

Aynı zamanda müşterilerinizin hangi kişisel ihtiyaçlarının Aşağıda yer alan durumların ortaya çıkmasında etkili olduğunu inceleyeceğiz:

Liderlikte Yoldan Sapmanın Nedenleri

1. Kişilerarası İlişkilerde Yaşanan Sorunlar

 1. a)  Başkalarına karşı duyarsızlık, çalışanlarla zayıf ilişkiler

 2. b)  Soğuk, uzak, kibirli tavırlarla mesafe yaratmak

 3. c)  Aşırı hırslı davranmak

 4. d)  Otoriter davranmak

 5. e)  Manipülatif davranmak

 6. f)  Aşırı eleştirel, alçaltıcı, taciz kâr davranmak

 7. g)  Aşırı dostça davranıp aynı derecede ilgili olmamak

2. İş Hedeflerini Gerçekleştirmede Başarısızlık

 1. a)  Güvene ihanet

 2. b)  Takip eksikliği

 3. c)  Düşük performans

 4. d)  Sıkı çalışma eksikliği

 5. e)  Yetkinlik göstermeden kendini Aşırı göstermek

3. Takım Kurma ve Yönetme Yetersizliği

 1. a)  Etkin personel atamada başarısızlık

 2. b)  Astları idare edememek

 3. c)  Grup içinde güveni teşvik edememek

 4. d)  Yalnızlığa yönelik, tek Kişilik gösteri

 5. e)  Zayıf iletişim becerileri

4. Uyum ya da Gelişim Yetersizliği

 1. a)  Farklı tarzı olan bir patrona uyum eksikliği

 2. b)  Bir kültüre uyum eksikliği

 3. c)  Stratejik düşünme eksikliği

 4. d)  Üst yönetim ile strateji farklılıkları/çatışmaları

 5. e)  İlişki odaklı liderliğe karşın görev odaklı liderliğe takılmışlık

5. Muhtelif

 1. a)  Çok dar kapsamlı iş deneyimi

 2. b)  Terfi için hazırlıksızlık

 3. c)  Sınırlı görevsel yönelim

 4. d)  Mentör ya da savunucuya Aşırı bağımlılık

 

―DEĞİŞİM KOÇLUĞU"

Kurumlarda değişim koçluk için temel fırsatlardan biridir. İşten çıkarma, uygun küçülme ya da alabora nedeniyle de olsa kurumlarda çalışan insanlar sürekli olarak değişimlere (kendileri yaratmış olsalar da olmasalar da) uyum sağlamak ve fırsatlar yaratmanın pençesindedirler. Üzerinde duracağımız başlıklar Aşağıda yer almaktadır:

 1. Değişim deneyimleriniz nelerdir. Değişimde size neler yardımcı oldu, neler sizi engelledi?
 2. Değişimi kolaylaştıran unsurlar nelerdir?
 3. Değişimin ilk başlarında koç ne şekilde programa alınır?
 4. Öncelikli bazı değişim adımları ve zorluklar nelerdir?
 1. Birleşme/satın alma
 2. Yeniden donanım
 3. Kültürel değişim
 4. Organizasyonel yeniden yapılanma
 5. Yeni ürün geliştirme

 

       5. Değişime etkin şekilde koçluk edebilmek için bir koçun ihtiyaçları nelerdir?

Evrende değişim tek süreklilik olduğu için, bir koç müşterilerini gelişmeler ve değişimler karşısında ne kadar iyidesteklerse müşterilerin yaşamlarının o kadar kolaylaşacağı aşikardır.

Paylaş