Liderlik ve Karar Verme | Motivasyon Atölyesi

Liderlik ve Karar Verme Modeli

Liderlik ve Karar Verme Modeli

Liderlik ve Karar Verme Modeli

Liderlik Programı birinci aşamada bilinmesi gerekenler!


Motivasyon Atölyesi Liderlik Eğitimi Programının amacı profesyonellere kendi sahip oldukları yetenek ve uzmanlıklarını değerlendirerek bunların üzerine kurulu kapsamlı bir liderlik eğitimi sunmak ve böylece özgün becerilerini geliştirmek ve sahip oldukları yetenekleri daha da ileriye taşımalarına liderlik etmektir.

Liderlik ve Karar Verme

Liderliğin çok farklı tanımları olmasına karşın hepsinin ortak yönünü de içerisine alan kapsayıcı tanımı şudur: bir topluma veya organizasyona fayda sağlayan, değişimi yöneten, etrafındakileri ideale ve hedefe yönlendirebilen kişidir. Süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan ve çevreyi yönetmek için sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider, elindeki gücü kullanabilme kapasitesine sahip neyi nasıl yaptığını bilen ve yaptıkları ile çevresini etkileyebilen kişidir.

Liderlerin ayırt edici iki farklı özellikleri vardır. İlki liderler aktördürler. Yani her zaman sahnede onlar vardır. Ve bunu öylesine doğal yaparlar ki asla karşı tarafı rahatsız etmez. Bulundukları ortamda insanlar nasıl davranmaları ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini onlara bakarak kolaylıkla öğrenebilirler. Buna bağlı olarak aktör konumunda olan liderin davranışları son derece önemlidir. Liderler diğer insanların davranışları üzerine fazlasıyla etki bırakırlar.

Liderlerin ikinci en önemli özelliği de büyük mimarlar olmalarıdır. Çünkü insanları doğru yöne götüren koşulları, süreçleri ve sistemi oluştururlar. Belki bu hemen herkes tarafından doğrudan görünmeyebilir veya hissedilmeyebilir. Ama dolaylı yoldan sürece dahil olan tüm kitleler bundan etkilenir ve sistemin varlığına bağlanırlar.

Bu derste, liderlerin aktörlük özelliklerinden; sergiledikleri davranışlarından, rol model oluşlarından ve bıraktıkları etkilerden ve de mimarlık özelliklerinin sonucu bıraktıkları etkilerden, kurdukları sistemler sayesinde kişilerin hayatlarını kolaylaştırıcı özelliklerinden, tasarladıkları ile ilham süreçlerinden fazlasıyla bahsedeceğiz.

Bu modülde liderlerin birkaç özelliği üzerinde duracağız. İlk olarak liderliğin tam olarak ne olduğunu anlamak için 7 lider modeli hakkında konuşacağız. Ve bu modüllerin de her birini kendi içerisinde inceleyeceğiz. Siz de lider olma yolunda ilerlerken Motivasyon Atölyesinin sizler için özenle hazırlanmış içerikleri ile gelişecek ve uygulamaları ile öğrendiklerinizi kolaylıkla pekiştireceksiniz.

Evet bu okuduğunuz bir eğitim programıdır ve bütünsel bir çalışmayı gerektirmektedir. Liderlik özellikleri doğuştan gelen bir takım nitelikler olması ile billikte geliştirilmesi gereken bir çok durumu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Her birey liderlik özelliklerinin bir çoğuna zaten sahiptir. Aradaki fark bunu kullanabilenler ile henüz farkına varmayanlar olarak değişmektedir.

Ekip Motivasyonu

Mevcut ekibin iş bilgisi ve mesleki motivasyonu oldukça iyi olmakla birlikte zaman zaman yaşanan işletimsel aksaklıklardan dolayı düşebilmektedir.

Bununla brlikte işletme içerisinde genel bir aidiyet duygusu var. Bu duygunun biraz daha artması ve hem kazanç ve hem de daha başarılı hizmet ortaya koyabilmek adına ekip üzerinde bir takım değişikliklere gidilmelidir. Ancak bu değişiklik kişi değil algı değişikliğidir:

Hedef ve Algı

Her bir ekip üyesinin kendine özgü hedef ve amaçları olmakla birlikte işletme içerisinde de oluşturdukları hedefleri bulunmaktadır.

Üst yönetim olarak bu alanı destekleyici hedefler belirlenmeli ve bu hedefler hem ekip motivasyonunu yüksek tutmalı hem de işletmeyi maddi ve manevi anlamda kara geçirmelidir. Bu alan ile ilgili çalışmalar ilerleyen sayfalarda ki öneriler kısmında bulacaksınız.

Bununla birlikte sahip olduğunuz bilgi ve donanım sayesinde sizin bunu daha iyi başarabileceğinize olan inancım beni acaba öneri de bulunmasam mı deedirtiyor.

Bütünleşik Ekip Ruhu

Burada bahsetmek istediğim şey bugüne kadar ki birlikte çalıştığım firmalardan aldığım deneyim ve donanım ile sabitleşmiş kanıta dayalı bir gözlemdir. Genel olarak gözlemlediğim kadarıyla servis kısmı ile mutfak kısmı arasında ciddi bir ayrım ve ayrıcalık hali mevcuttur.

Buna rağmen tüm ekip birbiri ile zaman zaman sıkıntı yaşasa da uyum içerisindedir. Bunu sağlamak sizin elinizdedir.

Ürün Bilgisi Eğitimi

Çalışan herkes genel olarak yaptığı işe hakim. Bununla birlikte kendileri ürün haline gelebilmeleri için hizmette sundukları ürünleri iyi tanımaları gerekmektedir. Elbette ki markanın bir sunum şekli vardır. Ama küçük dokunuşlarla her çalışan bunu inisiyatif alarak renklendirebilmelidir. Menü de yazan ürünü herkes söyleyebilir. Önemli olan ürünü tanıtabilmek. Bunu başarmanın en iyi yolu sürekli eğitim ve gelişimdir.

Ürün her ne olursa olsun ürünün kalitesini ortaya koyacak olan şey en alt kademedeki ekip üyesinin bilgisi kadardır. Çünkü ekibin gücü en zayıf halka kadardır.

Fikirlerine Değer Verin

Bu bölüm çok önemli ve kesinlikle uygulanması gereken bir süreç yönetimidir. Bazen gözler hep aynı şeyleri göre göre sanki önüne perde gelmiş gibi bir çok şeyi kaçırabilir. Ama alt kademe de çalışan ekip üyeleri her zaman kendi hayallerinde de dolayı bir çok şeyi sizden daha iyi görürler.

Bu yüzden aylık gerçekleştireceğiniz toplantılar da onların fikirlerini mutlaka dinleyin. Hatta fikirlerini işinizi aksatmayacak şekil de uygulamalarına izin verin. Bu onlar da aidiyetlik duygusunu getirecektir.Personelin kolaylıkla ulaşabileceği bir yere fikir ve öneri kutusu koyarak sözlü söylemekten çekinen ekip üyelerinin dee fikirlerini almış olursunuz. Her zaman olmasa da o kutudan çıkan fikirleri mutlaka değerlendiririn.

Fikirlerine ve düşüncelerine değer verilen insanlar yaşanan diğer aksaklıklara çok fazla takılmadan düzeltme yoluna giderler.

''Önemsendiğini bilmek bütün maddi verilen hediyelerden daha değerlidir ve kalıcıdır.''

Paylaş