Yeni Bir Meslek Olarak Yaşam Koçluğu | Motivasyon Atölyesi

Yeni Bir Meslek Olarak Yaşam Koçluğu

Yeni Bir Meslek Olarak Yaşam Koçluğu

Yeni Bir Meslek Olarak Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu, bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir kişisel gelişim hizmetidir. Yeni bir meslek alanı olan yaşam koçluğu son dönemlerde toplumumuzda ön plana çıkmıştır. Bulunduğumuz çağın hızlı temposuna ayak uydurmaya çalışan bireyler iş hayatı, kariyer, evlilik gibi birçok alanda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak ve daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için yaşam koçlarına müracaat etmektedir.

Modern yaşamla birlikte toplumsal değerler ve gelenekler yerini bireyselleşmeye bırakmıştır. Geleneksel ortamların sağladığı psikolojik desteği ve güven duygusunu temin eden mekanizmalar ortadan kalkınca bireyler kendilerini daha yalnız ve kaybolmuş hissetmiştir (Giddens, 2014: 52).

Uzay çağında insanların birbirlerine olan güven ve inancı giderek azalmıştır. Bu sebepten dolayı toplumda manevi açıdan bir boşluk oluşmuştur. Her şeyin madde üzerine kurulmadığını idrak eden ve yalnızlaşan insanlar hayatı anlamlandırma çabasına girmişlerdir. Bununla beraber kişisel gelişim kitapları çok satanlar listesinde yer almıştır.

Yaşam Koçluğunun Popülerliği Sürekli Artıyor

Yolunu bulmaya çalışan bireylere kılavuzluk yapan yaşam koçluğunun yaygınlaşması, popülaritesi yüksek bir meslek olarak topluma sunulması kaçınılmazdı.

Günümüzde yeni bir meslek ve uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkan yaşam koçluğunun tarihsel gelişimine bakıldığında ilk olarak 1950-1960 arası dönemde ABD’de ortaya çıktığı görülmektedir.

Thomas Leonard bu mesleğin kurucularındandır. Leonard müşterileriyle beyin fırtınası yaparak koçluk uygulaması yapmıştır. Aynı zamanda kurduğu koçluk sisteminde başkalarını koç haline getirmeye yönelik eğitim yöntemleri tekniklerini geliştirmiştir. Bu gelişim sürecine bakıldığında koçluk yeni olmasına rağmen çok hızlı büyüyen bir alan olmuştur (Herbert, 2014: 27).

Küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de de meslek olarak görünümü yaygınlaşan yaşam koçluğu Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) ismiyle, 24 Aralık 2009’da yasal olarak kurulmuştur. 2011’de 138 üyeye sahip olan derneğin 2017’de 450’den fazla üyesi bulunmaktadır. Ayrıca ICF mesleki yeterlilik kurumu (MYK) tarafından resmi olarak da tanınmıştır.

Koçluk, genel anlamıyla bireyin mevcut performansını arttıran ve bireye bir amaç oluşturan, sahip olduğundan daha tatminkâr bir hayat yaşamasını kolaylaştıran bir uygulama olarak görülmektedir.

Yaşam Koçu İnsanlar İçin Yol Aydınlatıcı Olur

Yaşam Koçluğu, toplumun geniş alanında hissedilen manevi ve duygusal dayanak eksikliğinin giderimi için riske karşı güven, güvensizliğe karşı sadakat, ümitsizliğe karşı umut, karamsarlığa karşı iyimserlik, mutsuzluğa karşı mutluluk vaadi içermektedir.

Peki, Yaşam Koçları Ne Yapar?

İnsanı ayakta tutan beklenti, yıkan şey ise hayal kırıklığıdır. Her tünelin sonunda ışık vardır. Bu ışığı ise yaşam koçları vadeder.

Profesyonel bir yaşam koçu olan Laura Berman Fortgang, yaşam koçluğundan faydalananları zeki, eğitimli, başarılı bireyler olarak tanımlanmaktadır.Kendini geliştirmek isteyen insanlar diğer insanlardan her zaman bir sıfır öndedir. Evren sürekli bir değişim döngüsünün içerisindedir. Bizler de evrenin birer parçası olarak bu değişime ayak uydurmak zorundayız.

Çağımızın koşuşturmalı hayat temposu, sürekli bir şeylere yetişme telaşı aynı zamanda hep bir yarım kalmışlık, tatminsizlik hissi modern insanın gündelik rutini haline gelmiştir. Sürekli stres bulutunun içinde bulunan insanlar, sorunlarından kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştır. Aynı zamanda insanların içine düştükleri yalnızlıktan çıkma isteği, yeni bir meslek alanına zemin hazırlamıştır.

Yaşam koçları bireylere ulaşmak için internetten de yaralanmış, yüz yüze seanslar dışında uzmanlıklarını gösterebilecekleri web sitesi kurmuşlardır. Burada hedef kitleyle buluşuyor ve çeşitli uzaktan eğitimler sonucunda sertifikalarda verebiliyorlar. Yani uzman bir yaşam koçu, yaşam koçluğunu diğer bireylere de öğretebiliyor.

Yaşam koçlarının %90’ı gerek kendilerini tanıtma ve gerek izleyen kitlenin güvenini kazanma adına sayfalarında kendileri hakkında birçok bilgiyi içeren özgeçmişleriyle ilgili bir sekmeye yer vermiştir.

Yaşam koçluğu her manada arz-talep ilişkisi içerisinde yürütülmektedir. Bireylerin arayışı üzerine böyle bir mesleğe ihtiyaç duyulmuştur. Yaşam koçlarının temel misyonu, bireyleri bulunduğu konumdan daha yukarı seviyeye çıkarmaktır.

Yaşam koçu kimdir ve birey bu bahsettiklerimizi tek başına yapamaz mı sorusuna gelirsek, birey hayatındaki olumsuz durumları düzeltmek, planladığı değişimi gerçekleştirmek ve hayatı ile ilgili yeni kararlar alırken kendisine enerji veren, değişimini destekleyici ve ilham verici bir destek arayışında olabilir. Bu destekleyici etken, profesyonellik, saygı, sevgi ve hoşgörüye dayanan yaşam koçluğu ilişkisidir.


Önerilen Eğitimler

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Paylaş