Yeni Dünya Düzeninde Yaşam Koçluğu | Motivasyon Atölyesi

Yeni Dünya Düzeninde Yaşam Koçluğu

Yeni Dünya Düzeninde Yaşam Koçluğu

Yeni Dünya Düzeninde Yaşam Koçluğu

Öncelikle şimdiki süreçte yaşam koçluğunu genel hatları ile irdeleyelim. Çünkü dünyamızda yaşanan bu son durumlardan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hal böyle olunca bu değişime ayak uydurabilenler ile uyduramayanlar arasında da ciddi bir fark ortaya çıkacaktır.

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Hem atasözü olarak ve hem de Kuran’da ayet olarak ta karşımıza çıkan çok anlamlı bir cümledir. Biz bunu koçluk serüvenine aktardığımızda sertifika almış ve koçluğu meslek olarak yapmaya çalışan herkes gerçekte ne kadar yaşam koçudur? Çünkü birçoğu bunu yaşam tarzı haline getirememiş sadece ve sadece ticari bir faaliyet olarak sürdürmektedir.

İşte bahsettiğimiz yeni dünya düzeni buna karşı çıkıyor ve içselleştirilmeyen her şey yok olmaya ve değişmeye mahkumdur.

Önce Yaşam Koçluğunu Tanımlayalım

Yaşam Koçluğu, eğitimli ve donanımlı bir profesyonelin (koç), kişinin (danışan) kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda birebir, yakın ve ortak çalışma yürütme sürecidir. Bununla birlikte kişilerin kendi öz iradelerinin farkına varmasını, sahip oldukları kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmesini ve içindeki muhteşem gücün farkına varmasını sağlamaktadır. Yaşam koçluğu herhangi bir ilaç ve tedavi yöntemi değildir.

Yaşam koçluğu süreci tam bir yaşam tarzıdır. Eğer süreç bu şekilde işletilebilirse değişim gerçek manada gerçekleşecektir. Yaşam koçuna gelen kişi zaten mükemmel gelir ve herhangi bir rahatsızlığı yoktur. Yaşadığı durum tamamen bilişsel düzeyle bilinçaltı düzeydeki entegrasyon probleminden kaynaklanan ani bir durumdur ve çözümü için genel olarak farklı bir bakış açısı gerekmektedir.

Yaşam koçu gerçek bir babadır, gerçek bir annedir, gerçek bir öğretmendir, gerçek bir birey ve gerçek bir insandır. İnsan doğumunda dünyaya beşer olarak gelir ve insan olma evresini tamamlama sürecinde, buna tekâmül süreci de diyebiliriz, sahip olduğu irade ve hayattan aldığı deneyim ve donanımlarla kendi var olma sürecini tamamlar.

Neden Yeni Dünya Düzeni Diyoruz?

Dünya üzerinde her yüzyılda gerçekleşen olaylar, bir devrin kapanmasını ve yeni bir devrin başlangıcını getirmiştir. Bunlara örnek verecek olursak; Fransız İhtilali, Birinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler birliğinin dağılması ve daha birçok devrim dünyanın değişimde büyük rol oynamıştır. Bu devrimden sonra ilk sosyalist devlet yönetimi kurulmuş oldu.

Burada bu bilgileri tarihe giriş yapmak için paylaşmadım elbette, şu an dünyada yaşanan pandemi (Korana Virüs Salgını) neticesinde değişen ekoloji ve insanlar arası iletişimin boyut değiştirmesidir.

Netice olarak bundan sonraki süreçte olabilecekleri ön görerek bu sürece hep birlikte ayak uydurmak gerektiğini belirtmek istiyorum.

Peki Yaşam Koçları Bu Süreçte Nasıl Rol Almalı?

Yaşam koçları bundan önce de ve bundan sonra da aslında çok fazla boyut değiştirmesine gerek olmadan mevcut konumunu en iyi şekilde korumalı ve en önemlisi gerçek bir yaşam koçu olmalıdır.

Gerçek bir yaşam koçu diyorum çünkü; günümüzde çok kez karşımıza çıkan bu mesleği ticari faaliyet gibi aksettirerek sadece maddi kazanç üzerine kurulu bir sistem ortaya koyanların elenmesini bu süreç sayesinde fazlasıyla göreceğiz. İşini gerçekten hakkıyla yapan yaşam koçları süreç her ne olursa olsun, değişen dünya düzenine ayak uyduracak ve kendisini yenileyecektir.

Bilginin evrensel olduğu günümüzde insanlar bilgiye diledikleri her yerden ulaşabilmektedir. Gelişen teknoloji ve bulunduğumuz çağın uzay çağı olarak adlandırılması sebebiyle özellikle genç nesillerin iletişimden kaynaklı problemlerinin çözümüne gerçek yaşam koçluğu birebir çözüm sunabilmektedir.

İnsanlar birçok şeyi zaten biliyor ve tek eksikleri nasılın cevabını bulamamak. İşte bu da yaşam koçunun hizmetlerinden sadece bir örnektir.

İyi Bir Yaşam Koçu Nasıl Olmalıdır?

  • Gerçek bir dinleyici olmalıdır
  • Sonuçlara değil sürecin derinine odaklanır
  • İletişime geçtiği kişi ya da kişilerle gerçek bir uyum içerisindedir
  • Doğru soruları sorarak kişilerin iç dünya dinamiklerine inmeyi başarır
  • İyi bir gözlemcidir
  • Yaşam Koçu bilge olmalıdır
  • Yaşam koçu sadece sorular sormaz
  • Her gelen kişiyi mükemmel kabul eder ve cümleden çok altında yatan anlamlara odaklanır
  • Konuştuğu insanlar güven telkin eder.
  • Motivasyon kaynağıdır
  • Kişilerin âtıl kalmış yetenek ve özelliklerini ortaya çıkarmaların liderlik eder
  • İyi bir liderdir
  • Örnek bir insandır
  • Tekâmül sürecini tamamlamış bir rehberdir.

Önerilen Eğitimler

Yaşam Koçluğu Eğitimi  NLP Practitioner EğitimiHipnoz Eğitimi

Paylaş